Over de Stichting Blindenhulp

Stichting Blindenhulp is een onafhankelijke stichting die mensen in Nederland met een ernstig visuele handicap financieel kan steunen. Ook steunt zij instanties en organisaties die werkzaam zijn voor visueel gehandicapten en die wetenschappelijk onderzoek doen.

Foto van een blindengeleidehond met baasje op oversteekplaats.

Het doel van Stichting Blindenhulp

Het doel van stichting Blindenhulp is het verstrekken van een eenmalige gift, periodieke uitkering of een lening aan:

 • Nederlanders met een visuele beperking die financiële steun behoeven.
 • in Nederland gevestigde organisaties die werkzaam zijn ten behoeve van mensen met een visuele beperking zoals:
  • preventie en het bestrijden van slechtziendheid
  • het onderzoeken en bevorderen van de revalidatie en arbeidsparticipatie van slechtzienden
  • wetenschappelijk onderzoek naar slechtziendheid en blindheid
 • Mensen in Nederland die (in)direct werkzaam  zijn ten behoeve van mensen met een visuele beperking

Het bestuur van stichting Blindenhulp bestaat uit:

 • Voorzitter: mr. drs. L.(Leo) Dijk
 • Secretaris: drs. H.M.H. (Marleen) Lemmens
 • Penningmeester: J.R.W. (Jasper) Stimm
 • Mr. C. (Christine) André de la Porte
 • Prof.dr. J.E.E. (Jan) Keunen, FEBOphth

Administrateur:

Julie Wouterson
Cantaloupenburg 25
2514 KJ Den Haag
Tel: 06-18059137

Stichting Blindenhulp is telefonisch bereikbaar, elke dinsdag en donderdag tussen 10 en 16 uur. Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u ook altijd een e-mail bericht sturen naar info@blindenhulp.nl

De Historie

Sinds 1899

De stichting is opgericht op 6 april 1899 door de heer G.J. Kolff en zijn zuster, mevrouw H.J.C. Kolff onder de naam “Blindenstichting”; de akte van oprichting werd op 26 september 1899 notarieel verleden.

Nadien hebben statutenwijzigingen plaatsgehad op 10 augustus 1939, 23 mei 1958, 28 december 1978, 23 oktober 1989 en 29 november 2007. Bij de statutenwijziging van 1978 is de naam gewijzigd in Stichting Blindenhulp.

Overname Kolff’s Blindenfonds

In 2007 heeft het bestuur van de vereniging Kolff’s Blindenfonds (in 1904 opgericht door dezelfde heer Kolff als bij onze stichting) ons medegedeeld dat zij de vereniging wensten op te heffen en het resterende vermogen aan onze stichting over te maken, met de opdracht de nog lopende verplichtingen daaruit te voldoen. Ons bestuur  heeft in de najaarsvergadering deze overname aanvaard. In 2007 is deze opheffing ge-effectueerd.

Overname stichting Oog

Ook is in de loop van 2007 het vermogen van de geliquideerde stichting OOG aan ons vermogen toegevoegd. Deze stichting die als doel had het bevorderen van de oogheelkunde en de blindenzorg, was een voortzetting van het voormalige Oogziekenhuis in Den Haag.

Boek ‘Stichting Blindenhulp 1899-1999’

Ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan heeft de stichting een boek uitgegeven: ‘De stichting Blindenhulp 1899-1999: een patroon van verandering’. Het boek geeft inzicht in de ontwikkeling van de hulp aan visueel gehandicapten, van hun plaats in de maatschappij en van de werkzaamheden van de stichting in die periode. Het boek is geschreven door professor dr. P.W. Klein, emeritus hoogleraar Algemene Geschiedenis in Leiden en zijn echtgenote mevrouw M.A.V. Klein-Meijer, drs. Maatschappijgeschiedenis.

Ga naar de inhoud