Publicatieplicht ANBI

in categorie Publicaties

Stichting Blindenhulp is een zogenaamde algemeen nut beogende instelling (ANBI-instelling) en moet daarom gegevens publiceren. (RSIN 0052 81192)

Met het publiceren van onderstaand ingevulde standaardformulier ANBI (PDF) voldoen wij aan deze publicatieplicht.

Afbeelding bij Standaardformulier publicastieplicht ANBI

Meer nieuws

Menu