Donaties

Stichting Blindenhulp verleent haar steun uit de inkomsten van haar vermogen. Hoe groter het jaarlijkse inkomen, hoe meer gelden er jaarlijks beschikbaar zijn voor mensen met een visuele bepeking. Daarom zijn spontane giften altijd welkom. U kunt uw donatie doen door geld over te maken, maar ook door Stichting Blindenhulp te benoemen tot erfgenaam of legataris in een testament. Uw notaris kan u hierover meer vertellen. Giften aan goede doelinstellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als de instelling aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting Blindenhulp heeft ook deze ANBI-status.

Rekeningnummer NL10 ABNA 047.29.81.498 bij de ABN AMRO bank te Den Haag

Twee mensen die elkaar de hand geven.
Ga naar de inhoud