Disclaimer

De Stichting Blindenhulp is statutair gevestigd in Den Haag en houdt kantoor op het adres van haar administrateur:

Cantaloupenburg 25
2514 KJ Den Haag

Het bestuur van de stichting bestaat uit zes natuurlijke personen waaronder een oogarts. Er is een commissie van advies. De stichting heeft geen personeel in dienst. De administratie en beheerkosten bedragen minder dan vijf procent van de jaarlijkse inkomsten.

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 41149688.

De Stichting Blindenhulp is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Over schenkingen zijn daardoor geen belastingen verschuldigd, wat ook geldt voor erfenissen en legaten die de stichting ontvangt.

Ga naar de inhoud